CREDIT MANAGEMENT OPLOSSINGEN!

OFFERTE AANVRAGEN

Debiteurenbeheer

Overnemen van de debiteurenadministratie.


Incasso

Wij helpen u graag bij het innen van uw vorderingen.


Interim

Gekwalificeerde, direct inzetbare, professionals.


WIE ZIJN WIJ?

CREDIT MANAGEMENT OPLOSSINGEN

Over ons

DB & I werkt niet met automatisch gegenereerde standaardbrieven en gestandaardiseerde belscripts. Wij lopen niet weg voor een betwiste vordering of juridisch geschil. Doelgericht en professioneel krijgt iedere individuele zaak onze maximale aandacht.

Laagdrempelig & voor iedereen bereikbaar

Onze dienstverlening is uitermate geschikt voor het midden- en kleinbedrijf. Wij spreken de taal van uw klanten en kennen uw markt. Behoud van de klantrelatie staat bij ons voorop. Wij werken open, eerlijk en kennen geen verassingen achteraf.

DEBITEURENBEHEER

Zit uw geld vast in uitstaande facturen of dreigt een liquiditeitstekort doordat uw klanten steeds later en slechter betalen? DB & I biedt u de mogelijkheid om uw debiteurenadministratie volledig of gedeeltelijk uit te besteden. Hierdoor kunt u zich richten op uw core business en laat u het debiteurenbeheer over aan onze specialisten. De prestaties op het gebied van facturatie, dispuutmanagement en het incasseren van uitstaande vorderingen zullen daardoor aanzienlijk verbeterd worden.

Specialist in het terugdringen van betalingstermijnen

Dagelijks worden de debiteuren herinnert aan de betalingsachterstand. Door onze innovatieve methodes zijn wij in staat op debiteurniveau een passend debiteurbeleid te voeren. Op die manier lukt het ons keer op keer op voor de klant de gemiddelde betalingstermijn terug te dringen.

INCASSO

U heeft er alles aan gedaan om u klant te laten betalen, maar deze wil maar niet over de brug komen? Dan is het tijd om DB & I voor u aan het werk te zetten. DB & I is gespecialiseerd in uitvoering van de minnelijke incassoprocedure. De optimalisatie van de incassoprocedure kan in de meeste gevallen een kostbaar en langdurig juridisch traject vermijden. Door middel van een uitgebreide, maatwerk incassoprocedure kunnen wij de meeste incassozaken zonder tussenkomst van de rechter afronden. Incasso zonder juridische maatregelen heeft zowel voor u als voor u klant vele voordelen, u ontvangt uw geld sneller en de zakelijke verhoudingen blijven goed.

Succesformule DB & I
  • Veelvuldig contact met uw debiteur
  • Het geïncasseerde geld krijgt u direct overgemaakt
  • De incassokosten brengen wij in rekening bij uw debiteur

Interim

Consultancy

Met name bij grotere organisaties wordt er vaak voor gekozen om het debiteurenbeheer niet uit te besteden, maar intern binnen de eigen organisatie te blijven verzorgen. Een deel van de financiële afdeling of zelfs een aparte afdeling is dan belast met het debiteurenbeheer. De specialisten van DB & I hebben veel ervaring met het analyseren van bedrijfsprocessen en het opstellen van optimalisatievoorstellen. Deze voorstellen kunnen in overleg met de klant desgewenst ook door DB & I operationeel gemaakt worden.

Detachering

Voor ieder gezond bedrijf is het onvermijdelijk, van tijd tot tijd komt u capaciteit tekort. U heeft dan snel extra mensen nodig ter vervanging of versterking van uw eigen personeelsbestand. Of u heeft op korte termijn extra kennis nodig voor ondersteuning, verbetering of verandertrajecten. DB & I beschikt over een groot netwerk van specialisten, die veelal direct inzetbaar zijn.

De meerwaarde van DB & I

  • Snel, efficiënt en intensief
  • Verbetert uw liquiditeitspositie
  • Sociaal & Maatschappelijk betrokken
  • Innovatiefe maatwerk oplossingen
  • Kostenbesparend, ontzorgend en flexibel

VEELGESTELDE VRAGEN

Opdrachtgevers FAQ

U schakelt een incassobureau in nadat bij u de betalingstermijn is overschreden en u na een herinnering en een dringend betalingsverzoek, nog steeds geen betaling heeft ontvangen.
DB & I werkt niet met minimumbedragen. U kunt dus iedere factuur, hoe klein ook door ons kantoor laten incasseren. Wel zo gemakkelijk als u voornamelijk kleinere facturen heeft.
Een incasso kan inderdaad niet slagen, maar dit is eerder een uitzondering dan een regel. Het is wel belangrijk dat u snel reageert met een opeisbare vordering. Hoe langer u wacht des te moeilijker het wordt om een incasso te laten slagen.
Afhankelijk van de hoofdsom en de situatie doen wij u dan een voorstel voor een gerechtelijk traject. Wilt u dit liever niet dan kunt u op dat moment de opdracht kosteloos beëindigen. Indien wij u geen voorstel doen, wordt het dossier ook zonder kosten gesloten. Mochten er deelbetalingen door uw debiteur gedaan zijn dan worden de in rekening gebrachte incassokosten daarmee verrekend.
Bij DB * I B.V. is het niet mogelijk om als particulier uw vordering in te dienen.
De duur van een incasso verschilt per zaak en is onder andere sterk afhankelijk van de hoogte van het bedrag. Vaak wordt er kort na de sommatie al betaald en dan kunnen we het dossier al binnen enkele dagen sluiten. Anders wordt het als er bijvoorbeeld een betalingsregeling met de debiteur wordt afgesproken of als we een gerechtelijke procedure moeten voeren en uiteindelijk (loon)beslag moeten leggen. In laatstgenoemd geval kan een incasso dan lang duren.

Debiteuren FAQ

Het incassobureau probeert namens een bedrijf een rekening te innen, zonder dat daar gerechtelijke procedures aan te pas komen. Een soort ‘voortraject’, die we ook wel ‘minnelijke incasso’ noemen. Wanneer de vordering na een incassoprocedure onbetaald blijft, wordt deze aan de rechter voorgelegd. Beslist deze in uw nadeel, is het de deurwaarder die geld int via beslaglegging.
Dit is een juridische benaming, die we in de volksmond ‘schriftelijke aanmaning’ noemen. Een schuldeiser wijst een debiteur hiermee op het nalaten van een betaling. Een ondernemer wil natuurlijk geld zien. Dat is de overeengekomen tegenprestatie voor het geleverde. Gebeurt dit niet, verstuurt de ondernemer een ingebrekestelling, waarin deze een debiteur de kans geeft alsnog te voldoen aan de betalingsverplichting.
Een afgenomen dienst of product die nog niet betaald is, noemt men een vordering. Een bedrijf of organisatie mag na levering het verschuldigde bedrag namelijk vorderen (opeisen). Een veelgebruikte uitdrukking hiervoor is ’openstaande factuur’.
REFERENTIES
EquinixDe Lage LandenLeasePlanOxxioVolvo